Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   
  Költségvetések, beszámolók
   
 
 • Egyszerűsített éves beszámolók
 

              2020. év

              Egyszerűsített mérleg

              2019. év

               Egyszerűsített mérleg

 

2018. év

Egyszerűsített mérleg

   
 

2017. év

Egyszerűsített mérleg

   
 

2016. év

Egyszerűsített mérleg

   
 
 •  Költségvetési beszámolók
 

               2020. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              2019. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              

   
 

 

               2018. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

   
   
                  2017. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

   
 

                 2016. év

Zárszámadás

Zárszámadás táblái

   
 
 • Költségvetési rendeletek

              2022. év

                   Költségvetési rendelet

                   Költségvetés táblái

              2021. év

               Költségvetési rendelet

               Költségvetés táblái

              2020. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

                2019. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

   
                2018. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

   
                2017. év

Költségvetési rendelet

Költségvetés táblái

 

   
2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   
 

A foglalkoztatottak

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 2 fő

 • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 2.393.080 Ft
 • társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése (éves): 358.920 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)
 • társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése (éves): 251.244 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 7,35 fő

 •  Személyi juttatás előirányzata (éves): 41.033.987,- Ft

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján 2022. évben a Cafeteria-keret nagyságát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei bruttó 448.000,- Ft/fő/év összegben határozták meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
 • bankszámla hozzájárulás: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (5) bekezdése alapján

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

 • céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően.
   

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatai

(egyesületi támogatások összesítve)

2021

2020

2019

2018

2017

   

4.) Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai

  2020
  2019
   
  2018
   
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
 

(táblázat)

   
5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 

Nem releváns

   
6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 

Nem releváns

 
7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2021
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2020
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2019
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2018
   
8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   
    Közbeszerzési terv
 

           2022. évi

              Terv 2022        

           2021. évi 

              Terv 2021

           2020. évi

              Terv 2020

           2019. év

                Terv 2019

 

                2018. év

                Terv 2018

 

                2017. év

                Terv 2017

 

                Közbeszerzési Szabályzat

                Szabályzat

 

A szervezet által megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések alábbi adatai:

2020

 

 
« Vissza az előző oldalra!

Sorkifalud Község Önkormányzata - Magyar