Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   
  Költségvetések, beszámolók
   
 
 • Egyszerűsített éves beszámolók
 

              2022. év

              Egyszerűsített mérleg              

              2021. év

              Egyszerűsített mérleg

              2020. év

              Egyszerűsített mérleg

              2019. év

              Egyszerűsített mérleg

 

  2018. év

  Egyszerűsített mérleg

 

  2017. év

  Egyszerűsített mérleg

 

  2016. év

  Egyszerűsített mérleg

   
 
 •  Költségvetési beszámolók
 

               2022. év

               Zárszámadás             

               2021. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              2020. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              2019. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

 

              2018. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

                2017. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

 

              2016. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

   
 
 • Költségvetési rendeletek

              2023. év

               Költségvetési rendelet

              2022. év

              Költségvetési rendelet

              Költségvetés táblái

              2021. év

              Költségvetési rendelet

              Költségvetés táblái

              2020. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                2019. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                2018. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

                2017. év

  Költségvetési rendelet

  Költségvetés táblái

   
2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   
 

A foglalkoztatottak

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 2 fő

 • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 4.224.000 Ft
 • társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése (éves): 585.000 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)
 • társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése (éves): 251.244 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 7 fő

 •  Személyi juttatás előirányzata (éves): 42.084.323 Ft

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján 2023. évben a Cafeteria-keret nagyságát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei bruttó 256.000,- Ft/fő/év összegben határozták meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
 • bankszámla hozzájárulás: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (5) bekezdése alapján.

 

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

 • céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően.
   

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatai

(egyesületi támogatások összesítve)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

   

4.) Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai

  2020
  2019
  2018
   
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
   
5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 

Nem releváns

   
6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 

Nem releváns

 
7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2021
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2020
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2019
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések 2018
   
8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   
    Közbeszerzési terv
 

            2023. évi

           Terv 2023          

            2022. évi

           Terv 2022        

           2021. évi 

           Terv 2021

           2020. évi

           Terv 2020

           2019. év

           Terv 2019

           2018. év

           Terv 2018

           2017. év

           Terv 2017

 

           Közbeszerzési Szabályzat

           Szabályzat

 

A szervezet által megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések alábbi adatai:

2020

 

 


« Vissza az előző oldalra!

Sorkifalud Község Önkormányzata - Magyar